Poniższy regulamin określa zasady dotyczące Programu Partnerskiego dla sklepu Internetowego znajdującego się pod adresem: www.mumie-fenix.eu

 

Definicje

 1. Sklep - oznacza sklep internetowy www.mumie-fenix.eu prowadzący sprzedaż produktów Mumio Fenix, którego właścicielem jest Świecznik Aleksanda, El Elfriedenstr.16 A, 45964 Gladbeck, Niemcy, +49 15163696460, e-mail: mumiefenixeu@gmail.com

 2. Partner - oznacza uczestnika zarejestrowanego w Sklepie.

 3. Klient - oznacza podmiot, który na skutek działań Partnera przystąpił do korzystania ze Sklepu.

 4. Program - oznacza program partnerski Sklepu

 5. Prowizja – środki zgromadzone przez partnera, które uzyskał za aktywne polecanie produktów

 6. Link polecający – specjalnie przygotowany, indywidualny link Partnera, dzięki któremu naliczane są prowizje za dokonane zakupy.


Uczestnictwo w Programie

 1. Do Programu przystąpić mogą osoby prawne, jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.

 2. Aby zostać Partnerem w Programie, należy zarejestrować się na stronie www.mumie-fenix.eu/program-partnerski lub dołączyć do programu partnerskiego za pośrednictwem Moje konto. Tylko i wyłącznie rejestracja w programie umożliwia dołączenie do programu partnerskiego i aktywne zarabianie na sprzedaży produków.

 3. Partner ma możliwość zmiany danych osobowych, może to uczynić za pośrednictwem konta użytkownika lub drogą mailową za pośrednictwem adresu: mumiefenixeu@gmail.com

 4. Dołączając do Programu należy bezwględnie zaakceptować jego regulamin. Każdorazowe jego złamanie skutkować może: czasową blokadą partnera, stałą blokadą partnera lub usunięciem konta Partnera bez możliwości ponownego dołączenia do Programu.

 5. Partner w rozumieniu prawa i regulaminu nie jest pracownikiem Sklepu. Partner to osoba, która w imieniu Sklepu promuje Sklep i sprzedaż produktów za pośrednictwem przygotowanych przez właściciela materiałów i linków polecających.


Warunki współpracy

 1. Partner, który dołączy do programu ma możliwość zdobywania prowizji za sprzedaż poleconych przez siebie produktów.

 2. Za każde zamówienie, które zostanie opłacone Partner otrzyma 20% prowizji.

 3. Prowizja może zostać wypłacona Partnerowi na Konto Bankowe, za pośrednictwem PayPal.

 4. Partner w ramach zarobionej prowizji ma również możliwość wykorzystać zgromadzone środki w celu zakupu produktów znajdujących się w Sklepie. W takim przypadku dopłaca tylko i wyłącznie brakującą różnicę finansową.

 5. Dla najlepszych Partnerów, którzy będą wykazywać się największą skutecznością możliwa jest negocjacja wartości prowizji..

 6. Prowizja jest naliczana w momencie, kiedy Klient opłaci zamówienie.

 7. Wygenerowany link Partnerski posiada pamięć podręczną przez 30 dni. Oznacza to, że jeżeli klient Partnera w ciągu 30 dni zrobi zakupy, to od każdorazowego zakupu zostanie naliczona prowizja. Po 30 dniach koniecznym jest ponowne skorzystanie z linku polecającego.

 8. W przypadku zwrotu towaru przez Kupującego, prowizja naliczona za sprzedaż zostanie również anulowana.

 9. Wypłata prowizji możliwa jest każdego 30 dnia miesiąca. Partner, w celu wypłaty prowizji powinien złożyć wniosek o wypłatę za pośrednictwem dostępnej opcji w strefie Programu Partnerskiego.

 10. Minimalna możliwa wypłata prowizji wynosi 20 zł

 11. Skorzystanie z prowizji w celu zakupu towarów w sklepie możliwe jest w ciągu 1 roku od naliczenia prowizji.

 12. Partner nie może występować jako właściciel sklepu. Wszelkie sprawy merytoryczne zastrzeżone są dla właściciela sklepu. Wszelkie sugestie, pomysły i rozwiązania należy konsultować z właścicielem Sklepu.

 13. Partner w działaniach promocyjnych powinien opierać się na polityce firmy, regulaminie oraz przede wszystkim na przepisach obowiązującego prawa.


Czas obowiązywania programu

 1. Program Partnerski zostaje uruchomiony z dniem 22.09.2021 i trwa do odwołania.

 2. W przypadku zakończenia Programu każdy z Partnerów zostanie powiadomiony w tej kwestii na 30 dni przed wprowadzeniem zmian w życie.

   

Ograniczenia i odpowiedzialność

 1. Sklep zastrzega sobie prawo do rozstrzygania sporów w związku z Partnerami.

 2. Zabronione jest korzystanie z systemów, które generują automatyczne wejścia na stronę lub mogą spowodować niestabilne działanie Sklepu.

 3. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za:
  - czasowe przerwy w działaniu Sklepu spowodowane pracami technicznymi,
  - działania podejmowane przez Partnerów,

 1. Partner może zostać usunięty z Programu w razie uzasadnionych podejrzeń bądź stwierdzenia okoliczności:

  - posługuje się fałszywymi danymi w procesie rejestracji,
  - wprowadzania w błąd klientów w celu zdobycia wyższych prowizji,
  - działania na szkodę Sklepu,
  - nie stosuje się do przepisów obowiązującego prawa,

  -

 2. Właściciel Sklepu przyznaje sobie prawo do zwiększenia lub pomniejszenia prowizji po ówczesnej informacji dla Partnerów. Informacja ta będzie dostarczona do partnerów na 30 dni przed wejściem zmian w życie.

 3. W Programie mają również zastosowanie Ogólne Warunki, Polityka Prywatności oraz Regulamin Sklepu.